Wat WETEN wij vandaag?: Nahefing zwartspaarders teruggedraaid

Onlangs las Frietje Pinda dat zwartspaarders met een geheime rekening in Luxemburg de naheffing plus normaliter een boete niet hoeven te betalen. Deze vermogende lieden hadden namelijk een rechtszaak aangespannen waar de rechter wonderbaarlijk in hun voordeel heeft geoordeeld. Nu denkt U misschien dat iedereen in Nederland belasting moet betalen? Dat klopt maar dat geldt dus niet voor de rijken der rijken want deze lieden hebben gemiddeld per persoon een half miljoen euro op een geheime Luxemburgse rekening staan. Het gaat in totaal (dus niet alleen Luxemburg – red.) om een slordige 4,5 miljard euro aan zwart geld waar de Nederlandse staat geen belasting over ontvangt.

In 2010 kreeg de Belastingdienst een lijstje van een tipgever met namen van enkele zwartspaarders in Luxemburg. Om deze vermogende lieden aan te moedigen zich vrijwillig aan te geven en langdurige procedures te voorkomen, werd door de Belastingdienst een bijzonder voordelige regeling ontworpen. De zwartspaarders hoefden slechts over de laatste twaalf jaar een naheffing te betalen en bovendien geen boete. Bijzonder vond Frietje Pinda maar hierover later meer. Vanzelfsprekend waren deze vermogende lieden niet tevreden want zij zijn immers verraden en dat is geen eerlijke gang van zaken. Bovendien wilden zij koste wat het kost de naam hebben van de klokkenluider want misschien was dit wel een onbetrouwbare bron en was het bewijs onrechtmatig verkregen. Ten slotte vonden zij de rechtsgang niet eerlijk want nu zij schuldig waren bevonden en daardoor, in hun ogen, onrechtmatig slechts over de laatste twaalf jaar een naheffing moeten betalen plus geen boete, konden deze onkosten niet verhaald worden op de klokkenluider en de betreffende bank. Het blijkt dat een bank in Luxemburg, waar de deur pas opengaat boven een zwart te plaatsen bedrag van 250.000 euro, een bijzonder zware geheimhoudingsplicht heeft. Vergelijkbaar met een concurrentiebeding inclusief boetes. Echter is sinds maart 2014 het bankgeheim in de EU lidstaten komen te vervallen en gaan de landen gegevens over spaartegoeden van buitenlanders automatisch uitwisselen.

De rechter lijkt ook een zwartspaarder want waar normaliter een gedupeerde een procedure voor verhaalsrecht moet starten in een afzonderlijke procedure heeft de rechter de Belastingdienst gesommeerd om de naam van de klokkenluider vrij te geven en de al gunstige naheffingen als onrechtmatig aan te merken. Dit is oom Dagobert op zijn best. Zich verheven voelen boven de wet of fiscale wetgeving door het vermogen illegaal weg te zetten in het buitenland. Wanneer dit uiteindelijk toch wordt ontdekt dan schreeuwt men moord en brand voor een gunstige naheffingsregeling. Maar hier is oom Dagobert niet tevreden mee want de Belastingdienst wil immers aan zijn vele zuur verdiende, zwarte centjes komen. Dus wordt er voorbij gegaan aan het verboden zwartsparen, is de gang van zaken niet eerlijk, bovenal onrechtmatig en wijst een beschuldigende vinger naar de Belastingdienst. Dagobert Duck is echt slachtoffer…

Enige maanden terug las Frietje Pinda een artikel over een overleden bejaarde vrouw. Treurend over haar verlies werden haar drie kinderen aangenaam verrast. Haar zoon had in het ouderlijk huis letterlijk een oude sok gevonden met daarin een slordige 120.000 euro. De kinderen waren te meer verrast omdat het een middenklasse gezin betrof waar vermogen in geld enigszins vreemd is. Het geld hebben de kinderen onderling verdeeld en ieder heeft dit op een Nederlandse spaarrekening gezet. Dat bleek niet zo briljante stap want nadat ieder aangifte had gedaan van inkomstenbelasting kwam een oplettende belastinginspecteur bij een van de kinderen (een alleenstaande hardwerkende moeder) achter de plotselinge toename van het spaartegoed. Zo open en eerlijk als de dochter is vertelde zij de inspecteur over de erfenis en overhandigde zij het boekje waarin haar overleden moeder al die jaren heeft bijgehouden wat in de ‘oude sok’ werd gestopt.

Wellicht raadt U het al. In dit geval werd geen bijzondere regeling getroffen. Er werd keurig tien procent erfbelasting in rekening gebracht (successierechten niet want het bedrag viel per persoon onder de heffingsvrijvoet – red.), daarnaast een naheffing over al die jaren dat de Belastingdienst over het spaargeld geen belasting heeft ontvangen en als klap op de vuurpijl een eenmalige boete (30 procent van de ontdoken belasting) voor het niet opgeven van het spaargeld door de overleden moeder. Desondanks waren de kinderen nog steeds dik tevreden en dachten er helemaal niet aan om naar de rechter te stappen.

De rijken worden rijker, de armen worden armer door klassenjustitie wat door het huidige kabinet de participatiemaatschappij wordt genoemd.

– Frietje PindaWat WETEN wij vandaag?: Aandoeningen op pakjes sigaretten

Vrijdag, 23.01.2015

In 2016 moet minimaal 65 procent van een pakje sigaretten zijn voorzien van foto’s met aandoeningen die U kan krijgen van het roken. Hiervoor komt zelfs een centrale EU databank beschikbaar waaruit fabrikanten kunnen kiezen (maar eigen keuze is ook toegestaan). Brussel wil dat het Europees anti rook manifest verder wordt aangescherpt. Onze staatssecretaris Martin van Rijn wil zelfs de minimum leeftijd van 18 jaar invoeren voor de verkoop van sigaretten. Regels als gevolg van het EU en Nederlandse anti rookbeleid om het roken steeds verder terug te dringen zodat uiteindelijk niemand meer rookt.

Nu rookt Frietje Pinda zelf niet (meer) maar kan het genot van een sigaret na een goed diner of tijdens een lekker biertje in (tegenwoordig buiten) de kroeg door een rookliefhebber goed voorstellen. Maar sinds Frietje Pinda zich kan herinneren speelt de overheid een dubbele rol in de ‘rokersfilm’. Aan de ene kant worden de handen warm gewreven wanneer de enorme accijnzen op een pakje sigaretten binnen stromen. Dit wordt door de overheid zeer verwelkomd en de bedragen zijn van dien aard dat het een vast en opgenomen inkomensonderdeel is van de overheidsbegroting. De andere kant is de rol van anti roker die de burger vertelt dat roken slecht kan zijn voor de gezondheid en zelfs kan leiden tot de dood. Frietje Pinda zou deze dubbele rol kunnen vergelijken met het wel of niet gewenst hebben van een dubbele nationaliteit maar dat gaat wellicht te ver voor dit artikel.

Laten wij eens kijken naar wat EU cijfers. Het blijkt dat Nederland qua (sterfte aan) longkanker bijzonder hoog scoort in Europa. Een top 5 notering met stip (vrouwen zelfs een top 4). In een Zuid Europees land, bijvoorbeeld Spanje, ligt dit cijfer beduidend lager. Roken wordt als de voornaamste reden van (sterfte aan) longkanker genoemd (bron: Volksgezondheidenzorg).

U zou wellicht denken dat in Nederland meer gerookt wordt? Maar dat is blijkbaar niet het geval. In een Zuid Europees land als Spanje rookt 33 procent van de volwassen bevolking. In Nederland ‘slechts’ 24 procent (bron: Rokeninfo).

Het bijzondere is dat het percentage rokers in Nederland duidelijk gestaag afneemt en in een land als Spanje juist een lichte daling laat zien. Dit terwijl de cijfers voor (sterfte aan) longkanker juist in Nederland een significante stijging laat zien in tegenstelling tot het ‘gematigde’ cijfer in Spanje. Frietje Pinda vindt dat niet direct geconcludeerd kan worden dat roken dus de reden is van (sterfte aan) longkanker. Wellicht dat het roken, of althans de stof nicotine dan wel andere stoffen, als katalysator in het lichaam werkt maar het neigt een andere reden te hebben volgens Frietje Pinda.

Uit weer een ander onderzoek blijkt namelijk dat kanker in de Noord Europese lidstaten duidelijk meer voorkomt dat in de zuidelijke staten (bron: Welingelichtekringen). Dus in rijke landen waar hard gewerkt moet worden in de schaarse tijd om aan de hoge belastingdruk en luxe norm te kunnen voldoen krijgen de mensen het meeste kanker. Weliswaar is Frietje Pinda geen medicus maar het lijkt overduidelijk dat de Noord Europese of liever gezegd de Nederlandae druk en norm negatieve stress oplevert. Die stress zorgt voor onbalans in het lichaam en onbalans betekent storing wat kan leiden tot de vele vormen van kanker. Dus in geval van longkanker is niet het uitbannen van de sigaret de oplossing maar het uitbannen van negatieve stress die de Noordelijke overheden indirect maar verplicht opleggen.

Toch wil de EU het roken uitbannen. Het meest simpele en praktische devies zou kunnen zijn om per direct de verkoop van sigaretten te verbieden. Maar dat levert het probleem op van wegvallende accijnsgelden. Sommige overheden hebben geen andere middelen om dit op te vangen. Maar EU, speel dan geen dubbelrol. Stel, het door de EU gestelde doel blijft overeind: ‘Roken moet uitgebannen worden.’ Ga dan met de producenten en consumentenorganisaties om de tafel zitten om te werken aan een afvloeiingsplan. Bijvoorbeeld dat over 25 jaar geen sigaret (legaal) meer te koop is in de EU en maak het strafbaar (om illegale import zo veel mogelijk te voorkomen). Communiceer dit, plus de redenen waarom, zodat elke partij, inclusief de rokers toe kunnen werken naar de datum. Stop met de schijnheilige campagnes (dubbelrol) en stop dit vele geld in andere zaken waar het echt nodig is en direct resultaat oplevert. Hoeveel geld heeft de EU al weer niet uitgegeven aan de nieuwe regels, campagnes en een centrale EU databank terwijl al duidelijk was dat deze manier geen invloed heeft op verstokte rokers (bron: Dichtbij). Het overheids- en EU geld gaat gewoon weer in rook op.

– Frietje Pinda

Wat WETEN wij vandaag?: Grexit, Griekenland uit de EU?

Vrijdag, 16.01.2015

Grexit… Een nieuw woord voor de Dikke Van Dale met als betekenis het vertrek van Griekenland uit de EU-zone. Maar dat is nog niet de eerste stap want de Grieken kunnen hun land alleen dan overeind houden wanneer de ‘geleende’ miljarden van de overige EU-lidstaten worden kwijtgescholden. De Griekse schuld bedraagt ongeveer 320 miljard euro. Ongeveer 80 procent van die schuld, 240 miljard euro, moet Griekenland terugbetalen aan collega EU-landen, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB). Nederland heeft 18 miljard euro aan de Grieken ‘geleend’ (bron: Volkskrant). Destijds met de garanties van minister Jeroen Dijsselbloem dat de miljarden, inclusief rente, aan Nederland terugbetaald zouden worden. De garantie van de rente was al snel van de baan toen de ijverige pers de minister voorhield dat een zwakke economie van Griekenland nooit de rente over 240 miljard zou kunnen voldoen. De pers stelde zelfs vraagtekens of een land wat het zo ver heeft laten komen (de Grieken vervalste bewust voor Brussel hun boekhouding zodat het er veel rooskleuriger uitzag) wel de competenties en mogelijkheden heeft om dit bedrag überhaupt terug te betalen? Maar Dijsselbloem stelde gerust door direct op voorhand de rente te schenken aan de Grieken en negeerde de berichten dat sommige landen (waaronder Finland – red.) bepaalde garanties van de Grieken afdwongen. Ondanks al die miljarden (ruim 320 mld.) heeft het land mondjesmaat stappen gezet die bij lange na niet voldoende zijn om het tij te keren. Waarom? Griekenland heeft letterlijk schijt aan de schuldenlast en wil sociale onrust in het land voorkomen. Dat is logisch in een land waar nog sprake is (was) van een pensioengerechtigde leeftijd van 55 jaar, waar met bonussen wordt gewerkt als een ambtenaar op tijd op zijn of haar werk verschijnt of de stadsbus laat warmdraaien, het belastingsysteem verouderd en gebaseerd is op ‘vrijwillig en willekeurig’ brengen i.p.v. het in Nederland ‘verplicht en automatisch’ nemen door overheden. Als U zo bent opgevoed dan is er sprake van overvloedige verwenning en gewenning. Bovendien, waarom zou U inleveren als Brussel toch de miljarden blijft overmaken terwijl de afspraken weer eens net niet gehaald zijn? Gedrag is immers een gevolg van opvoeding.

Maar waarschijnlijk onder het mom van ‘liever een goede buur dan een verre vriend’ blijft U braaf veel, heel veel belasting betalen over Uw zuurverdiende centen terwijl de Grieken het letterlijk over de balk smijten. Ach, U ziet de toekomst rooskleurig tegemoet wanneer U later in de avonduren bij de lokale benzinepomp achter de nachtkassa moet bijbeunen omdat U door moet werken tot Uw 70-ste voor de kans op een klein pensioen en de AOW aan Uw neus voorbij is gegaan omdat het niet meer te betalen is? Plots stopt een ruime en sjieke middenklasse auto met een Grieks kenteken bij de pomp. Een man, genaamd Dimitri, van rond de 60 stapt uit. Gebruind, gezond met helwit shirt, jeans en lichtbruine, hippe lederen schoenen. Deze man is aan het genieten van zijn (vroeg)pensioen en maakt met zijn vrouw, in alle rust, een rondreis door Europa. Wanneer Dimitri contant heeft afgerekend (geld uit de oude sok zonder ooit een cent belasting erover te hebben betaald) draait hij zich nog een keer om en zegt: ‘Nederland.., U.., bedankt…’ terwijl hij hoofdschuddend terug naar zijn auto loopt.

De Grieken hebben er zelfs al een liedje over geschreven. Speciaal voor U: ‘Nederland bedankt! (Klik hier).

Wat WETEN wij vandaag?: Wet normering topinkomens

Woensdag, 14.01.2015

Frietje Pinda vraagt zich wel eens af wanneer U als Nederlander zegt: ‘Genoeg is genoeg!’. Het lijkt wel alsof het U als Nederlander nog (te) goed gaat waardoor het voor U waarschijnlijk nog niet genoeg is. Zonder dramatisch te willen doen het volgende voorbeeld:

De wet normering topinkomens:

Hier heeft Frietje Pinda al het nodige over geschreven maar telkens zijn er ontwikkelingen en nieuwe wendingen waardoor de verwondering weer omslaat naar ernstige verbazing (‘Verwonder U niet maar verbaas U slechts!’ – red.).

U weet dat minister Plasterk zich in 2014 uiterst hard heeft gemaakt om de besluiten uit de wet te bekrachtigen vóór 1 januari 2015. Dat doet een minister niet op eigen houtje maar namens en in overeenstemming met het kabinet. Nou begon Plasterk al enigszins de keutel terug te trekken (zie blog van 15.10.2014) maar nadat het besluit door de Eerste Kamer was aangenomen zeiden minister collega’s Schippers en Blok dat het wel allemaal heel plotseling en snel op hun pad kwam. Het zou onmogelijk zijn om deze besluiten volgend jaar al uit te voeren. Let wel: het betreft een wet uit 15 november 2012 waarvan Schippers en Blok doen alsof dit gister plots in hun postbakje is gelegd!

Wat Frietje Pinda het meeste verbaast zijn de argumenten die destijds zijn aangevoerd om een bestuurder zoveel vrijheden en beloning te geven. Leest U even mee?:

  • “Indien deze bestuurders niet het salaris krijgen welke zij eisen dan verliezen wij deze mensen aan het bedrijfsleven of het buitenland!”
  • “De gevraagde competenties voor deze functie zij dusdanig complex dat wij het schaap met de vijf poten binnen moeten halen!”

Het eerste punt is reeds frappant. De salarissen gaan als gevolg van de wet ooit drastisch omlaag. U zou verwachten dat deze lieden het bijltje erbij neerleggen en vertrekken naar het gevreesde bedrijfsleven of buitenland. Immers destijds hebben zij hiermee ‘gedreigd’ om het geëiste salaris binnen te slepen. Maar wat blijkt? Deze lieden blijken helemaal niet welkom in het bedrijfsleven of buitenland en voeren zelfs wanhopig rechtszaken aan om vermindering van hun salaris te voorkomen. Grootspraak destijds en dus zeker niet integer. Frietje Pinda vindt dat zij onterecht al die jaren te hoog beloond zijn geweest en dat moet terug inclusief wettelijke rente en boete.

Het tweede punt is evenzo evident. Het lijkt Frietje Pinda niet dat in de personeelsadvertentie of het functieprofiel heeft gestaan dat ‘graaien’ en ‘zelfverheerlijking’ vereiste competenties zijn. In ieder geval is duidelijk dat deze lieden niets maar dan ook niets met de core business van de organisatie hebben. Immers hoe durft een bestuurder van een (sociale) woningcorporatie een dusdanig salaris te eisen terwijl de organisatie staat voor (sociale) woningverhuur t.b.v. minderbedeelden?

Voor U is het waarschijnlijk niet genoeg of misschien zegt dit wel wat over U? Nee, geen protest of een maatschappelijke beweging want misschien doet U wel hetzelfde als U ooit op een dergelijke plek terecht mocht komen. U denkt dan dat het Uw toegestane tijd en moment is gekomen om namens de belastingbetaler te mogen ‘graaien’ en Uzelf te ‘verheerlijken’.

Dit moet toch een keer afgelopen zijn. U betaalt dit (gedoogde) gedrag uit eigen zak via het democratisch belastingsysteem. Het is Uw geld waar zo mee wordt omgegaan! Slaap lekker Nederland…

– Frietje Pinda

Wat WETEN wij vandaag?: Je suis Charlie

Woensdag, 07.01.2015

Parijs… De stad van de liefde. U zou denken dat een land welke historisch gezien banden heeft en nog steeds onderhoudt met Noord Afrikaanse (dus Islamitische) landen enige clementie verdient van radicale moslims maar het tegendeel is helaas waar. Sterker het was precies terroristische prik actie in het ‘hart’ waar radicalen zo goed in zijn en waardoor zij niet of moeilijk zijn te stoppen. Een andere manier van (diep gelovige) oorlogsvoering met totaal andere normen die de Westerse wereld nooit zal winnen zo lang de huidige strategie wordt gehandhaafd. Het Westen werkt liever aan bewustwording, begrip en integratie waardoor radicalen zich echter makkelijk onder de bevolking kunnen bewegen en zich organiseren. Radicalen denken alleen aan het felbegeerde martelaarschap waarbij het eigen leven staat in het teken van Allah en het doden van ongelovigen als een heldendaad wordt gezien. Onoverbrugbare ge- en verschillen die naar de mening van Frietje Pinda nog veel meer levens en gevolgen zal krijgen. De Fransen zijn geschrokken en bang want hoe heeft deze professioneel opgezette actie kunnen gebeuren ondanks de beveiliging van de redactie(leden) van Charlie Hebdo. Het leek ook wel een grove actiefilm. Een politieagent wordt met een kalashnikov neergeschoten en valt neer op het trottoir. De schutter komt nader terwijl de agent zich naar hem toekeert en smeekt om genade maar zonder enig moment van twijfel spoedde de schutter zich naar de agent om deze in koele bloede door het hoofd te schieten.

De democratie is haar eigen vijand geworden en werkt alleen wanneer deze wordt uitgevoerd door mensen die de bijbehorende spelregels handhaven en respecteren. Een democratische moslim bestuurder moet (kunnen) in onze samenleving. Frietje Pinda kijkt met zeer groot respect naar de burgermeester van Rotterdam; de heer Ahmed Aboutaleb. Maar de democratie laat ook toe dat radicalen zich via de politiek kunnen vermachtigen. Wie zal dat en hoe kunnen stoppen? Niet dus!

Misschien toch zinvol om U op de toekomst voor te bereiden door het volgen van een cursus doe-het-zelf besnijdenis. Immers de kosten voor de zorgverzekering reizen zo de pan uit dat het onbetaalbaar wordt om dit door een niet zelf gekozen specialist te doen…

– Frietje Pinda

Wat WETEN wij vandaag?: Is frituren slecht?

Maandag, 05.01.2015

Frietje Pinda wil hier gelijk een standpunt duidelijk maken: Frituren is helemaal niet zo slecht en past zelfs perfect in het principe van ‘Weight in Balance 2.0’. Hieronder het verschil tussen frituren in olie en vet en welke producten wel of niet te frituren.

Frituren als bereidingswijze van voedsel is al eeuwenoud in Azië. Er is eigenlijk geen ingrediënt te bedenken wat niet gefrituurd te verkrijgen is. Frituren geeft voedsel een knapperige structuur en plezierige, rijke smaak in de mond. Frituren werd zelfs gebruikt om voedsel te conserveren of om niet meer geheel verse voedsel toch lekker op te kunnen dienen. Zelfs voedsel wat normaliter de weg naar de prullenbak zou vinden, kan door (goed) frituren omgetoverd worden tot een culinair hoogstandje. Bijvoorbeeld vishuid, insectensoorten, larven, visstaarten en -graten, bloemen (van bijv. courgette), etc.

In Azië is frituren een enorm veel gebruikte bereidingswijze en ziet U meer magere of dikke Aziaten wanneer U aan Japan, China, Thailand, Cambodja, Indonesië of een ander Aziatisch land denkt? Veel dichter bij huis is het frituren in Mediterraanse landen. In bijvoorbeeld Spanje wordt vis veel gefrituurd zoals boquerones en chipirones. Toch wordt door medici en voedingsdeskundigen de Mediterraanse keuken sterk aanbevolen. Waar het om gaat is waarin U frituurt en wat U frituurt.

Vreemd genoeg is de mens op het koude Europese continent ook gaan frituren maar dan in dieren- of plantaardig vet. Frietje Pinda kan zich uit de jaren ’80 nog herinneren dat grote blokken bakvet werden gesmolten in de frituur van de snackbar. Dat duurde een eeuwigheid. Of de blokken bakvet gezond of ongezond waren was helemaal niet de vraag. De smaak van de in twee of drie keer in het vet gebakken patat frites of snack was belangrijk. Hoe vervelend rn ongezond dan ook, het klopt. Patat frites gebakken in vet is echt bijzonder smakelijk maar zo vreselijk slecht voor Uw gewicht en gezondheid. Onze Belgische (en culinaire) onderburen willen zelfs een soort van patent aanvragen op patat frites. Frietekes zouden net zo bij België horen als Parmazaanse kaas bij Italië. Echter geldt voor de Belgen dat de frietekes moeten zijn gebakken in dierlijk- of plantaardig vet. Bijzonder lekker maar niet bevorderlijk voor de gezondheid.

“Dus frituren is wel degelijk slecht?”

Nee, dat ligt aan het product waarin U frituurt en wat U frituurt. Laten we eerst het product waarin U frituurt bekijken. In Azië en de Mediterrane landen wordt gefrituurd in oliën. Dit is ook toevallig ontstaan uit praktische redenen. Een vetblok was immers minder makkelijk te produceren en te bewaren. Dit heeft alles met de warme klimaat te maken. Door het milde klimaat had men geen of minder vet nodig om de lange, strenge winters door te komen. Bovendien smelt een vetblok in de (tropische) warmte. Dus werden het oliën die geperst werden uit (olijf)pitten, noten en zaden die, op hun beurt, alleen kunnen groeien in een mild klimaat. Het was dus niet een bewuste keuze maar de omstandigheden die zorgden voor het frituren in vet of olie.

“Ik snap het maar waarom is olie dan gezonder?”

Oliën bevatten gezonde onverzadigde vetten die goed zijn voor het lichaam. In de tijd van de Farao’s, Grieken en Romeinen werd olijfolie niet alleen gebruikt in de keuken maar ook als ontsmettingsmiddel en voor de dagelijkse verzorging van de huid. Vetten bevatten veelal de niet gezonde verzadigde vetten. Deze vetten blijven ‘plakken’ in het lichaam zodat de aderen letterlijk dichtslibben. Daarnaast slaat het lichaam deze verzadigde vetten gemakkelijk op in de bekende maar de door U niet gewenste zones. Het lichaam kan deze vetten echter moeilijk aanspreken in tijden van crisis zodat ze achterblijven en zorgen voor harde vetkernen die niet meer worden afgebroken.

“Duidelijk maar het te frituren product is dus ook van belang?”

Jazeker! Zowel oliën als vetten zijn zeer calorierijk. Een 100 ml. bevat gemakkelijk meer dan 6 á 700 kcal. Dit is een klinische en kwantitatieve waarde want hierboven is beschreven dat de ene calorie de ander niet is. Maar het blijven hoge calorische waarden.

Voor frituren in een pan gebruik U al snel een halve liter of meer. In een frituurpan al snel 2 liter of meer. De kunst van frituren is om de oliën zo veel mogelijk in de pan te laten en niet in het product. Dus wanneer U bijvoorbeeld ongepaneerde vis frituurt (dorade of filet van dorade) dan gaart U het product door de hete olie zonder dat de vis de olie opslurpt. In Azië en Mediterrane landen wordt de vis vaak licht en alleen door de bloem gehaald. Dit zorgt voor een aangenaam knapperig laagje maar neemt natuurlijk al iets meer olie op. In Nederland wordt de vis (lekkerbek of kibbeling) vaak voorzien van dik beslag of gepaneerd (bloem, ei en dan broodkruim). Dit slurpt de olie of het vet op wat dus ook op Uw bord en in de mond belandt. U begrijpt wellicht dat een product als een patat frites, (aardappel)kroket, pastei of nierbroodje uit de frituur letterlijk caloriebommen zijn. U neemt het vet of olie zo mee op Uw bord en mond.

“Dus frituren in olie en patat, kroketten etc. laten staan?”

Dat is geheel aan U. Dit geldt niet voor Frietje Pinda die zelf kroket-a-holic is. De naam Frietje Pinda zegt natuurlijk ook genoeg. Maar… Alles draait ook hier gewoon om mate. Eten is afgrijselijk lekker maar geniet, doe het (bij voorkeur) gezond en altijd met mate!

– Frietje Pinda