Wat WETEN wij vandaag?: Nahefing zwartspaarders teruggedraaid

Onlangs las Frietje Pinda dat zwartspaarders met een geheime rekening in Luxemburg de naheffing plus normaliter een boete niet hoeven te betalen. Deze vermogende lieden hadden namelijk een rechtszaak aangespannen waar de rechter wonderbaarlijk in hun voordeel heeft geoordeeld. Nu denkt U misschien dat iedereen in Nederland belasting moet betalen? Dat klopt maar dat geldt dus niet voor de rijken der rijken want deze lieden hebben gemiddeld per persoon een half miljoen euro op een geheime Luxemburgse rekening staan. Het gaat in totaal (dus niet alleen Luxemburg – red.) om een slordige 4,5 miljard euro aan zwart geld waar de Nederlandse staat geen belasting over ontvangt.

In 2010 kreeg de Belastingdienst een lijstje van een tipgever met namen van enkele zwartspaarders in Luxemburg. Om deze vermogende lieden aan te moedigen zich vrijwillig aan te geven en langdurige procedures te voorkomen, werd door de Belastingdienst een bijzonder voordelige regeling ontworpen. De zwartspaarders hoefden slechts over de laatste twaalf jaar een naheffing te betalen en bovendien geen boete. Bijzonder vond Frietje Pinda maar hierover later meer. Vanzelfsprekend waren deze vermogende lieden niet tevreden want zij zijn immers verraden en dat is geen eerlijke gang van zaken. Bovendien wilden zij koste wat het kost de naam hebben van de klokkenluider want misschien was dit wel een onbetrouwbare bron en was het bewijs onrechtmatig verkregen. Ten slotte vonden zij de rechtsgang niet eerlijk want nu zij schuldig waren bevonden en daardoor, in hun ogen, onrechtmatig slechts over de laatste twaalf jaar een naheffing moeten betalen plus geen boete, konden deze onkosten niet verhaald worden op de klokkenluider en de betreffende bank. Het blijkt dat een bank in Luxemburg, waar de deur pas opengaat boven een zwart te plaatsen bedrag van 250.000 euro, een bijzonder zware geheimhoudingsplicht heeft. Vergelijkbaar met een concurrentiebeding inclusief boetes. Echter is sinds maart 2014 het bankgeheim in de EU lidstaten komen te vervallen en gaan de landen gegevens over spaartegoeden van buitenlanders automatisch uitwisselen.

De rechter lijkt ook een zwartspaarder want waar normaliter een gedupeerde een procedure voor verhaalsrecht moet starten in een afzonderlijke procedure heeft de rechter de Belastingdienst gesommeerd om de naam van de klokkenluider vrij te geven en de al gunstige naheffingen als onrechtmatig aan te merken. Dit is oom Dagobert op zijn best. Zich verheven voelen boven de wet of fiscale wetgeving door het vermogen illegaal weg te zetten in het buitenland. Wanneer dit uiteindelijk toch wordt ontdekt dan schreeuwt men moord en brand voor een gunstige naheffingsregeling. Maar hier is oom Dagobert niet tevreden mee want de Belastingdienst wil immers aan zijn vele zuur verdiende, zwarte centjes komen. Dus wordt er voorbij gegaan aan het verboden zwartsparen, is de gang van zaken niet eerlijk, bovenal onrechtmatig en wijst een beschuldigende vinger naar de Belastingdienst. Dagobert Duck is echt slachtoffer…

Enige maanden terug las Frietje Pinda een artikel over een overleden bejaarde vrouw. Treurend over haar verlies werden haar drie kinderen aangenaam verrast. Haar zoon had in het ouderlijk huis letterlijk een oude sok gevonden met daarin een slordige 120.000 euro. De kinderen waren te meer verrast omdat het een middenklasse gezin betrof waar vermogen in geld enigszins vreemd is. Het geld hebben de kinderen onderling verdeeld en ieder heeft dit op een Nederlandse spaarrekening gezet. Dat bleek niet zo briljante stap want nadat ieder aangifte had gedaan van inkomstenbelasting kwam een oplettende belastinginspecteur bij een van de kinderen (een alleenstaande hardwerkende moeder) achter de plotselinge toename van het spaartegoed. Zo open en eerlijk als de dochter is vertelde zij de inspecteur over de erfenis en overhandigde zij het boekje waarin haar overleden moeder al die jaren heeft bijgehouden wat in de ‘oude sok’ werd gestopt.

Wellicht raadt U het al. In dit geval werd geen bijzondere regeling getroffen. Er werd keurig tien procent erfbelasting in rekening gebracht (successierechten niet want het bedrag viel per persoon onder de heffingsvrijvoet – red.), daarnaast een naheffing over al die jaren dat de Belastingdienst over het spaargeld geen belasting heeft ontvangen en als klap op de vuurpijl een eenmalige boete (30 procent van de ontdoken belasting) voor het niet opgeven van het spaargeld door de overleden moeder. Desondanks waren de kinderen nog steeds dik tevreden en dachten er helemaal niet aan om naar de rechter te stappen.

De rijken worden rijker, de armen worden armer door klassenjustitie wat door het huidige kabinet de participatiemaatschappij wordt genoemd.

– Frietje Pinda