Wat WETEN wij vandaag?: Aandoeningen op pakjes sigaretten

Vrijdag, 23.01.2015

In 2016 moet minimaal 65 procent van een pakje sigaretten zijn voorzien van foto’s met aandoeningen die U kan krijgen van het roken. Hiervoor komt zelfs een centrale EU databank beschikbaar waaruit fabrikanten kunnen kiezen (maar eigen keuze is ook toegestaan). Brussel wil dat het Europees anti rook manifest verder wordt aangescherpt. Onze staatssecretaris Martin van Rijn wil zelfs de minimum leeftijd van 18 jaar invoeren voor de verkoop van sigaretten. Regels als gevolg van het EU en Nederlandse anti rookbeleid om het roken steeds verder terug te dringen zodat uiteindelijk niemand meer rookt.

Nu rookt Frietje Pinda zelf niet (meer) maar kan het genot van een sigaret na een goed diner of tijdens een lekker biertje in (tegenwoordig buiten) de kroeg door een rookliefhebber goed voorstellen. Maar sinds Frietje Pinda zich kan herinneren speelt de overheid een dubbele rol in de ‘rokersfilm’. Aan de ene kant worden de handen warm gewreven wanneer de enorme accijnzen op een pakje sigaretten binnen stromen. Dit wordt door de overheid zeer verwelkomd en de bedragen zijn van dien aard dat het een vast en opgenomen inkomensonderdeel is van de overheidsbegroting. De andere kant is de rol van anti roker die de burger vertelt dat roken slecht kan zijn voor de gezondheid en zelfs kan leiden tot de dood. Frietje Pinda zou deze dubbele rol kunnen vergelijken met het wel of niet gewenst hebben van een dubbele nationaliteit maar dat gaat wellicht te ver voor dit artikel.

Laten wij eens kijken naar wat EU cijfers. Het blijkt dat Nederland qua (sterfte aan) longkanker bijzonder hoog scoort in Europa. Een top 5 notering met stip (vrouwen zelfs een top 4). In een Zuid Europees land, bijvoorbeeld Spanje, ligt dit cijfer beduidend lager. Roken wordt als de voornaamste reden van (sterfte aan) longkanker genoemd (bron: Volksgezondheidenzorg).

U zou wellicht denken dat in Nederland meer gerookt wordt? Maar dat is blijkbaar niet het geval. In een Zuid Europees land als Spanje rookt 33 procent van de volwassen bevolking. In Nederland ‘slechts’ 24 procent (bron: Rokeninfo).

Het bijzondere is dat het percentage rokers in Nederland duidelijk gestaag afneemt en in een land als Spanje juist een lichte daling laat zien. Dit terwijl de cijfers voor (sterfte aan) longkanker juist in Nederland een significante stijging laat zien in tegenstelling tot het ‘gematigde’ cijfer in Spanje. Frietje Pinda vindt dat niet direct geconcludeerd kan worden dat roken dus de reden is van (sterfte aan) longkanker. Wellicht dat het roken, of althans de stof nicotine dan wel andere stoffen, als katalysator in het lichaam werkt maar het neigt een andere reden te hebben volgens Frietje Pinda.

Uit weer een ander onderzoek blijkt namelijk dat kanker in de Noord Europese lidstaten duidelijk meer voorkomt dat in de zuidelijke staten (bron: Welingelichtekringen). Dus in rijke landen waar hard gewerkt moet worden in de schaarse tijd om aan de hoge belastingdruk en luxe norm te kunnen voldoen krijgen de mensen het meeste kanker. Weliswaar is Frietje Pinda geen medicus maar het lijkt overduidelijk dat de Noord Europese of liever gezegd de Nederlandae druk en norm negatieve stress oplevert. Die stress zorgt voor onbalans in het lichaam en onbalans betekent storing wat kan leiden tot de vele vormen van kanker. Dus in geval van longkanker is niet het uitbannen van de sigaret de oplossing maar het uitbannen van negatieve stress die de Noordelijke overheden indirect maar verplicht opleggen.

Toch wil de EU het roken uitbannen. Het meest simpele en praktische devies zou kunnen zijn om per direct de verkoop van sigaretten te verbieden. Maar dat levert het probleem op van wegvallende accijnsgelden. Sommige overheden hebben geen andere middelen om dit op te vangen. Maar EU, speel dan geen dubbelrol. Stel, het door de EU gestelde doel blijft overeind: ‘Roken moet uitgebannen worden.’ Ga dan met de producenten en consumentenorganisaties om de tafel zitten om te werken aan een afvloeiingsplan. Bijvoorbeeld dat over 25 jaar geen sigaret (legaal) meer te koop is in de EU en maak het strafbaar (om illegale import zo veel mogelijk te voorkomen). Communiceer dit, plus de redenen waarom, zodat elke partij, inclusief de rokers toe kunnen werken naar de datum. Stop met de schijnheilige campagnes (dubbelrol) en stop dit vele geld in andere zaken waar het echt nodig is en direct resultaat oplevert. Hoeveel geld heeft de EU al weer niet uitgegeven aan de nieuwe regels, campagnes en een centrale EU databank terwijl al duidelijk was dat deze manier geen invloed heeft op verstokte rokers (bron: Dichtbij). Het overheids- en EU geld gaat gewoon weer in rook op.

– Frietje Pinda

Advertenties

Wat WETEN wij vandaag?: Grexit, Griekenland uit de EU?

Vrijdag, 16.01.2015

Grexit… Een nieuw woord voor de Dikke Van Dale met als betekenis het vertrek van Griekenland uit de EU-zone. Maar dat is nog niet de eerste stap want de Grieken kunnen hun land alleen dan overeind houden wanneer de ‘geleende’ miljarden van de overige EU-lidstaten worden kwijtgescholden. De Griekse schuld bedraagt ongeveer 320 miljard euro. Ongeveer 80 procent van die schuld, 240 miljard euro, moet Griekenland terugbetalen aan collega EU-landen, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB). Nederland heeft 18 miljard euro aan de Grieken ‘geleend’ (bron: Volkskrant). Destijds met de garanties van minister Jeroen Dijsselbloem dat de miljarden, inclusief rente, aan Nederland terugbetaald zouden worden. De garantie van de rente was al snel van de baan toen de ijverige pers de minister voorhield dat een zwakke economie van Griekenland nooit de rente over 240 miljard zou kunnen voldoen. De pers stelde zelfs vraagtekens of een land wat het zo ver heeft laten komen (de Grieken vervalste bewust voor Brussel hun boekhouding zodat het er veel rooskleuriger uitzag) wel de competenties en mogelijkheden heeft om dit bedrag überhaupt terug te betalen? Maar Dijsselbloem stelde gerust door direct op voorhand de rente te schenken aan de Grieken en negeerde de berichten dat sommige landen (waaronder Finland – red.) bepaalde garanties van de Grieken afdwongen. Ondanks al die miljarden (ruim 320 mld.) heeft het land mondjesmaat stappen gezet die bij lange na niet voldoende zijn om het tij te keren. Waarom? Griekenland heeft letterlijk schijt aan de schuldenlast en wil sociale onrust in het land voorkomen. Dat is logisch in een land waar nog sprake is (was) van een pensioengerechtigde leeftijd van 55 jaar, waar met bonussen wordt gewerkt als een ambtenaar op tijd op zijn of haar werk verschijnt of de stadsbus laat warmdraaien, het belastingsysteem verouderd en gebaseerd is op ‘vrijwillig en willekeurig’ brengen i.p.v. het in Nederland ‘verplicht en automatisch’ nemen door overheden. Als U zo bent opgevoed dan is er sprake van overvloedige verwenning en gewenning. Bovendien, waarom zou U inleveren als Brussel toch de miljarden blijft overmaken terwijl de afspraken weer eens net niet gehaald zijn? Gedrag is immers een gevolg van opvoeding.

Maar waarschijnlijk onder het mom van ‘liever een goede buur dan een verre vriend’ blijft U braaf veel, heel veel belasting betalen over Uw zuurverdiende centen terwijl de Grieken het letterlijk over de balk smijten. Ach, U ziet de toekomst rooskleurig tegemoet wanneer U later in de avonduren bij de lokale benzinepomp achter de nachtkassa moet bijbeunen omdat U door moet werken tot Uw 70-ste voor de kans op een klein pensioen en de AOW aan Uw neus voorbij is gegaan omdat het niet meer te betalen is? Plots stopt een ruime en sjieke middenklasse auto met een Grieks kenteken bij de pomp. Een man, genaamd Dimitri, van rond de 60 stapt uit. Gebruind, gezond met helwit shirt, jeans en lichtbruine, hippe lederen schoenen. Deze man is aan het genieten van zijn (vroeg)pensioen en maakt met zijn vrouw, in alle rust, een rondreis door Europa. Wanneer Dimitri contant heeft afgerekend (geld uit de oude sok zonder ooit een cent belasting erover te hebben betaald) draait hij zich nog een keer om en zegt: ‘Nederland.., U.., bedankt…’ terwijl hij hoofdschuddend terug naar zijn auto loopt.

De Grieken hebben er zelfs al een liedje over geschreven. Speciaal voor U: ‘Nederland bedankt! (Klik hier).