Wat WETEN wij vandaag?: Aandoeningen op pakjes sigaretten

Vrijdag, 23.01.2015

In 2016 moet minimaal 65 procent van een pakje sigaretten zijn voorzien van foto’s met aandoeningen die U kan krijgen van het roken. Hiervoor komt zelfs een centrale EU databank beschikbaar waaruit fabrikanten kunnen kiezen (maar eigen keuze is ook toegestaan). Brussel wil dat het Europees anti rook manifest verder wordt aangescherpt. Onze staatssecretaris Martin van Rijn wil zelfs de minimum leeftijd van 18 jaar invoeren voor de verkoop van sigaretten. Regels als gevolg van het EU en Nederlandse anti rookbeleid om het roken steeds verder terug te dringen zodat uiteindelijk niemand meer rookt.

Nu rookt Frietje Pinda zelf niet (meer) maar kan het genot van een sigaret na een goed diner of tijdens een lekker biertje in (tegenwoordig buiten) de kroeg door een rookliefhebber goed voorstellen. Maar sinds Frietje Pinda zich kan herinneren speelt de overheid een dubbele rol in de ‘rokersfilm’. Aan de ene kant worden de handen warm gewreven wanneer de enorme accijnzen op een pakje sigaretten binnen stromen. Dit wordt door de overheid zeer verwelkomd en de bedragen zijn van dien aard dat het een vast en opgenomen inkomensonderdeel is van de overheidsbegroting. De andere kant is de rol van anti roker die de burger vertelt dat roken slecht kan zijn voor de gezondheid en zelfs kan leiden tot de dood. Frietje Pinda zou deze dubbele rol kunnen vergelijken met het wel of niet gewenst hebben van een dubbele nationaliteit maar dat gaat wellicht te ver voor dit artikel.

Laten wij eens kijken naar wat EU cijfers. Het blijkt dat Nederland qua (sterfte aan) longkanker bijzonder hoog scoort in Europa. Een top 5 notering met stip (vrouwen zelfs een top 4). In een Zuid Europees land, bijvoorbeeld Spanje, ligt dit cijfer beduidend lager. Roken wordt als de voornaamste reden van (sterfte aan) longkanker genoemd (bron: Volksgezondheidenzorg).

U zou wellicht denken dat in Nederland meer gerookt wordt? Maar dat is blijkbaar niet het geval. In een Zuid Europees land als Spanje rookt 33 procent van de volwassen bevolking. In Nederland ‘slechts’ 24 procent (bron: Rokeninfo).

Het bijzondere is dat het percentage rokers in Nederland duidelijk gestaag afneemt en in een land als Spanje juist een lichte daling laat zien. Dit terwijl de cijfers voor (sterfte aan) longkanker juist in Nederland een significante stijging laat zien in tegenstelling tot het ‘gematigde’ cijfer in Spanje. Frietje Pinda vindt dat niet direct geconcludeerd kan worden dat roken dus de reden is van (sterfte aan) longkanker. Wellicht dat het roken, of althans de stof nicotine dan wel andere stoffen, als katalysator in het lichaam werkt maar het neigt een andere reden te hebben volgens Frietje Pinda.

Uit weer een ander onderzoek blijkt namelijk dat kanker in de Noord Europese lidstaten duidelijk meer voorkomt dat in de zuidelijke staten (bron: Welingelichtekringen). Dus in rijke landen waar hard gewerkt moet worden in de schaarse tijd om aan de hoge belastingdruk en luxe norm te kunnen voldoen krijgen de mensen het meeste kanker. Weliswaar is Frietje Pinda geen medicus maar het lijkt overduidelijk dat de Noord Europese of liever gezegd de Nederlandae druk en norm negatieve stress oplevert. Die stress zorgt voor onbalans in het lichaam en onbalans betekent storing wat kan leiden tot de vele vormen van kanker. Dus in geval van longkanker is niet het uitbannen van de sigaret de oplossing maar het uitbannen van negatieve stress die de Noordelijke overheden indirect maar verplicht opleggen.

Toch wil de EU het roken uitbannen. Het meest simpele en praktische devies zou kunnen zijn om per direct de verkoop van sigaretten te verbieden. Maar dat levert het probleem op van wegvallende accijnsgelden. Sommige overheden hebben geen andere middelen om dit op te vangen. Maar EU, speel dan geen dubbelrol. Stel, het door de EU gestelde doel blijft overeind: ‘Roken moet uitgebannen worden.’ Ga dan met de producenten en consumentenorganisaties om de tafel zitten om te werken aan een afvloeiingsplan. Bijvoorbeeld dat over 25 jaar geen sigaret (legaal) meer te koop is in de EU en maak het strafbaar (om illegale import zo veel mogelijk te voorkomen). Communiceer dit, plus de redenen waarom, zodat elke partij, inclusief de rokers toe kunnen werken naar de datum. Stop met de schijnheilige campagnes (dubbelrol) en stop dit vele geld in andere zaken waar het echt nodig is en direct resultaat oplevert. Hoeveel geld heeft de EU al weer niet uitgegeven aan de nieuwe regels, campagnes en een centrale EU databank terwijl al duidelijk was dat deze manier geen invloed heeft op verstokte rokers (bron: Dichtbij). Het overheids- en EU geld gaat gewoon weer in rook op.

– Frietje Pinda

Advertenties